Andlig vägledning

Certifierat medium

I april 2013 blev jag certifierad som medium för enskilda samtal hos Nya Andrum i Malmö. Jag började i medial träning i januari 2011 så det tog 2,5 år innan jag fick mitt certifikat. Jag fick möta certifieringskommitén två gånger med ett års mellanrum. Det är en kvalitetssäkring för att de ska se att jag har hållt kvar på min påbörjade väg under året och för att se min personliga och andliga utveckling.

2014 fick jag mitt andra mediumcertifikat, denna gång för mindre grupper. Det innebär att jag är godkänd för att hålla ljuskväll (seans).

Hur jag jobbar

Efter att ha jobbat med klienter ett tag nu så kan jag konstatera att min "radar" är inställd på den personliga utvecklingen. Kanske borde jag kalla mig för andlig coach också för ofta handlar det om att se sin egen roll i det jordsliga pussel som vi alla är en del i. Tankemönster, handlande och så vidare. Ibland påminner jag om behovet av att släppa känslor som är kopplade till det förflutna.

Jag kan läsa in andra människor och händelser och ge min version om hur jag upplever det hela från ett högre perspektiv. Det kan hjälpa till att få förståelse för varför det blir som det blir, varför relationer är som de är.

Det finns oändligt många saker att titta på, det är bara fantasin som sätter gränser så jag vill gärna att du frågar. Vad är det du vill veta?

Jag har ingen inbyggd funktion som gör att jag genom att koppla upp mig mot dig får tillgång till hela ditt liv och det du har varit med om. Jag får information i energiform genom bilder i mitt huvud, känslor, ord som jag hör och mycket information bara kommer. Jag berättar och beskriver vad jag upplever och ibland är det du som klient som behöver förstå i vilken del av ditt liv informationen passar in.

Jag tror inte att vi exakt kan förutbestämma framtiden eftersom vi alltid har vår egen fria vilja och vägen kan ändras utifrån de beslut vi fattar. Jag tror på vägledning för att se vad som är viktigt i livet, se möjligheter och eventuella hinder för att livet ska bli så bra som möjligt. Vi ska ta tillvara på våra styrkor och inte fastna i gamla tankar och livsmönster.

Kom ihåg att det är du som har makten över ditt liv. Du bestämmer, du har dina karma att jobba med. Det innebär att jag inte kan bestämma åt dig. Jag kan berätta hur olika alternativ känns och se på dem från mitt perspektiv men besluten kan inte överlåtas på mig, de måste komma från dig själv.

Du kan kombinera din tid hos mig och få både vägledning och andlig healing, ca 25 min av varje för samma pris (700 kr). Läs mitt inlägg genom att klicka här om fördelen med detta. Du kan också boka 25 min vägledning och kombinera med någon annan form av healing än den andliga och det kostar då 980 kr.

forvantningar-i-livet.jpg

 Sidan senast ändrad 2020-03-05


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)