Astrologisk vägledning

Astrologi är en flera tusen år gammal lära. Den har utvecklats under de senaste århundradena då man har haft den tekniska möjligheten att följa planeternas faktiska rörelser över himlavalvet. Syftet med denna vägledning är att få kunskap och kännedom om energier som påverkar dig samt insikten om att vi har vår fria vilja till att förändra det vi inte tycker om och förstärka det vi tycker om. Att få insikt om att vi påverkas av de energier vi omges av. Det som skiljer denna från en vanlig andlig vägledning är att denna blir mer konkret i och med att jag har horoskopen att peka på. Innan du kommer förbereder jag mig genom att titta på följande:

1* Vilka transiter (planetrörelser) påverkar dig just nu? Hur länge har de pågått och hur länge kommer de att fortsätta?

2* Vilket område i ditt liv ligger i fokus från din senaste födelsedag till den kommande? Eventuellt kan ytterligare ett år bli aktuellt att ta in här. Denna kallas för solar return.

3* Med hjälp av en så kallad projektion tittar jag på din personliga utveckling sedan du föddes. Vad som kommer här är individuellt men den känslomässiga utvecklingen kommer alltid med. Det handlar om att du ska få hjälp med att se dina personliga framsteg.

4* Eftersom det är ditt natala (födelse) horoskop som ligger till grund för allt så kommer du även att få information om energier som du fötts in med.

För att kunna ta fram all information så behöver jag dina födelsedata, år-månad-dag samt klockslag och ort. En uppskattad födelsetid blir inte bra så om du inte vet xakt, ta kontakt med det sjukhus där du är född. Det brukar bara ta några dagar att få journalen hemskickad.

Jag har valt att ta med så många olika delar för att skapa en större helhet för dig som klient. Att inte bara titta på just nu utan även framåt och bakåt.