Att hitta sin livsuppgift

Jag har hört ordet livsuppgift många gånger men aldrig ägnat det någon uppmärksamhet. Jag vet egentligen inte varför jag inte har funderat över det för när man hör ordet, låter det stort. Hur många har inte hört att vi alla har en livsuppgift och flertalet gånger har jag sett personer som säger sig kunna hjälpa människor att hitta sin livsuppgift.

När jag hade en medial kursgrupp vid ett tillfälle, kom vi till att prata om lite olika saker. Av någon anledning började jag att prata intuitivt om just livsuppgiften och jag ska försöka återberätta informationen som kom.

När vi söker efter vår livsuppgift, har vi en tendens att söka i det yttre. Att se vilken funktion vi har i livet på jorden, vilken betydande insats vi har att utföra. Det låter stort. Här på jorden är vi programmerade så att vi mäts utefter insats. En chef till exempel har ofta klättrat uppåt i hierarkin och har på detta sätt ökat sin status som människa, anseende, lön och så vidare. Den insatsen går att mäta genom yttre faktorer men detta ska inte blandas ihop med livsuppgiften.

Livsuppgiften handlar om själens arbete i detta livet. Något som ligger på själens agenda i dess utveckling och/eller för att hjälpa någon annan själ i dess utveckling. Det sägs ju att vi är här för att ge själen en plats, den fysiska kroppen, som basen att lära och verka från. Själens utveckling går inte att mäta med jordiska faktorer. Få människor på jorden har förmågan att titta på dig och ser vilket enormt arbete du har gjort när du har mött de utmaningar som har fått din själ att växa.

En livsuppgift kan vara att du har tagit på dig rollen att vara en slagpåse för någon annan. Du har sagt "Jag låter mig bli förnedrad för att du ska lära dig att man inte behandlar andra människor på det viset". Kommer då personen som förnedrar att lära sig något i detta livet? Nej inte nödvändigtvis för vi övar och övar och övar tills vi har lärt oss. Hur lär den personen sig då? Hur får hen reda på hur hen har betett sig? Jo, genom att någon annan beter sig likadant mot den personen eller genom att titta på livsfilmen när livet avslutas. När vi tittar på livsfilmen, får vi inte bara se vårt liv från vårt eget perspektiv, vi får se det från alla andras perspektiv också. Den som har förnedrat får alltså känna hur det kändes att bli förnedrad. Men inte som ett straff för sina handlingar utan i lärande syfte.

Om det nu skulle visa sig att du är slagpåsen, är det möjligt att det finns en lärdom i det också. Det kan kanske lära dig ödmjukhet, att bli påmind om att det inte är så du ska behandla andra. För att friska upp minnet från tidigare livs lärdomar. Det kan också vara bra och komma ihåg att mycket av det vi upplever i livet och i relationer faktiskt är iscensatt. Med det menar jag att vi har våra roller som vi spelar och att vi inte alltid behöver ta allting personligt.

När jag nu har kommit in på ämnet att vi spelar roller så ska jag dela med mig av ett stycke hämtat från en kanalisering jag var på en gång. Det är Jesus som talar till mig och kanske kan hans ord även tala till dig.

Ty i detta liv skall du resa dig och resningen ligger uti tacksamhet att alla utfört det de skulle utföra för att föra dig framåt att bliva den kraftfulla du alltid varit. Bön i tacksamhet höjer, rensar, renar de gamla bindningarna och även de bindningar som upplevs negativa uti detta ditt liv. Tacka dem både i bön och inför dem och de tappar de roller de valt att spela inför dig ty hur tacklar dessa individer en självständig tacksam själ? Tro mig, de kommer ej längre veta hur de skall verka och vara inför dig ty du bara är och är kraftfull i din kraft. Tacka dem för att de försökt hålla kraften i schack. Tacka dem för att de försökt att hålla dig tillbaka. Tacka dem för det obehagliga och tro mig mitt barn det kommer ske rörelser inom dig och dem. Rörelser som ej längre får sitt fäste i din gudomliga ljusa kärleksfulla energi.

Så för att avsluta det tänkta ämnet, att hitta sin livsuppgift. Som jag fick se det, behöver livsuppgiften inte vara konkret och vi har kanske mer än en. Livsuppgiften kan växla genom livet. Mycket hänger ihop. Jag tror att den ger sig automatiskt när vi lever våra liv genom att göra så gott vi kan och försöka hålla oss på den väg som känns rätt.

/provet-och-laxan.jpg

30 Dec 2018


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)