Budskap från Gudinnan Hathor september 2021

Genom Camilla Nilsson du kan också lyssna på budskapet på Youtube. Klicka här för att komma dit.

Frihet, frihet, frihet.

Så många av er som har denna önskan och detta behov.

Fri i ditt varande, fri i dina tankar, fri i dina handlingar, fri i din känsla, fri i din tro.

Frihet på så många tänkbara plan.

Jag vill berätta att det inte är en slump på något vis att denna önskan brer ut sig över världen just nu.

 

Vi som jobbar med jordens uppstigning ser att för att utvecklingen på jorden ska fortskrida, är det viktigt att varje människa får stå i sin kraft och sitt ljus.

Extra viktigt att nämna är din tro.

Vad tror du på?

En tro på någonting är en ledstjärna.

En tro på någonting skapar mening med livet.

Utan tro är risken stor att människan känner sig övergiven och vilsen.

 

I många år har utvecklingen gått åt att alla religioner ska avvecklas.

Att religioner inte längre ska fungera som vägvisare.

Det goda i det är att människan får lära sig att ta ansvar över sitt liv istället för att peka utåt.

Baksidan är dock att människan tappar sin styrning och då börjar man i större utsträckning följa världens ledare. Dessa ledare som i mångt och mycket inte har människans bästa på sin agenda utan styr efter eget huvud och ideal.

 

Att följa dessa ledare slaviskt plockar ner människan djupt i 3D matrisen och det steg framåt som mänskligheten har tagit blir istället två tillbaka. Vi återvänder till det som fick Atlantis att falla: makt och ego.

 

Kära jordbo. Frihet, tro och tillit leder dig framåt. Behåll din tro och övertygelse i detta. Det är sannerligen skarpt läge nu.

Jag uppmanar dig: stå i din frihets frihet. Låt din tro på en bättre värld leda dig framåt. Tro på mänsklighetens utveckling mot högre vibration och medvetande.

 

Det är allvar nu.

 

Med kärlek Hathor

8 Sep 2021


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)