Budskap från Gudinnan Hathor september 2021

Genom Camilla Nilsson. Du kan också lyssna på budskapet på min youtube kanal. Klicka här så kommer du dit.

 

Detta viruset är inte det första som har tagit livet från människor. Det har funnits många genom tiderna och de har alla ebbat ut så småningom. Det nya viruset som nu jagas kors och tvärs hittas överallt just för att man letar efter det så intensivt. Denna jakt och detta rädslobaserade beteende är också en anledning till att många människor har blivit sjukare än de annars skulle ha blivit.

De människor som ni uttrycker som maktelit i er värld agerar i mångt och mycket utifrån sina egna rädslor och den press som dessa individer sätter på varandra. Det har skapats en tsunamivåg från en krusning på vattnet. I det arbete som startades för att försöka stoppa virusets framfart, har vidseendets perspektiv inte tagit i beaktande.

Istället för att skydda dem som anses vara i riskgrupp har man nu startat denna världsomfattande och allomfattande kampanj för att försöka skydda en hel värld från ett virus som hade förmågan att dö ut av sig själv när flockimmuniteten kickade in. Nu har istället konsekvensen blivit att man med hjälp av sprutorna håller liv i viruset. Man gör det svårare för viruset att dö ut.

Alla människor ska ha möjlighet att uttala sig om sin kropp. De som anser sig befinna sig i riskgrupp kan ta sprutan för sin egen skull men för övrigt förespråkar vi att ni människor låter naturen ha sin gång som så många gånger förut.

Följ ditt hjärta, gör ditt val. Tro på det du tror på och stå stadigt i ditt ljus.

Med kärlek Hathor

24 Sep 2021


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)