Budskap från Jesus 200417

Genom Camilla Nilsson 200416

 

Det är inte lätt att vara människa alla dagar. Du som är uppvaknad och har ett medvetande större än somliga i din omgivning. Kanske upplever du till och med att ditt medvetande är större än alla de människors som omger dig i ditt liv.

Ett medvetande är en subjektiv upplevelse. Det är alltså du i din form av medvetande som gör en personlig observation, en personlig betraktelse. Det är du utifrån din plattform som ser, hör och upplever med din fysiska kropp och det du bär på i din fysiska form.

Kom ihåg att du lever ditt nuvarande liv och du har en mängd tidigare liv i ditt bagage. Ditt medvetande har med sig detta. Ditt medvetande bär med sig dessa aspekter i ditt liv. Det du har varit med om, det du har minnen utav, lägger du märke till lite extra. Det är som en Akilles häl för dig. En öm punkt. Utifrån detta reagerar och agerar du.

Det som du bär på i ditt bagage är en del av din livsläxa och kanske innebär din livsläxa att sprida upplysning till andra. Kanske har du varit om det du har för att begränsa att det sprids. Var därför medveten om alla medvetandens olika aspekter. Du som är subjektiv i din betraktelse. Låt dig se med betraktarens ögon för att förstå det din medmänniska går igenom.

Lär dig också förstå dig själv och bli medveten om hur du på ett ögonblick kan expandera ditt medvetande. Genom att se, förstå och uppleva vilka möjligheter som finns för dig. Att låta medvetandet expandera utanför din fysiska kropp, utanför din fysiska kropps begränsningar.

Du lämnar din fysiska kropps begränsningar. Du lämnar de fysiska begränsningarna för att hämta din själs visdom. Så att du kan se ur ett övergripande, allseende perspektiv. Då förstår du att ni alla på jorden uttrycker er på olika sätt och då förstår du att ni alla har olika referenser, olika utmaningar och har fastnat i olika begränsande faktorer.

Genom din medvetenhet, genom din medvetenhets storhet, genom att se den och känna den, kan du hjälpa dina medmänniskor att förstå den fysiska kroppen och hur dess minnen och upplevelser formar livet.

Låt erfarenheter, minnen och upplevelser vara lärdomar men låt inte dessa begränsa dig i ditt liv. Låt dem hjälpa dig att öppna upp medvetandes obegränsade tillgångar. Ge dig fri . Fri att vara. Fri att leva. Fri att skapa de bästa förutsättningarna för dig i detta ditt nuvarande liv.

Jag älskar dig så.

Jesus, Sananda.

 

17 Apr 2020


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)