Budskap från ljusets mästare i det högsta rådet

 

Nedkanaliserat av Camilla Nilsson 2016-12-12

 

Var hälsade min vänner

 

Låt min kraft vara med er på er resa. Låt er visdom visa er vägen. Ni mänskliga varelser som långsamt tar er fram. Ni tvekar. Tittar åt sidan. Är detta det rätta? Runt er tvekan råder mörker. Er tvekan håller er tillbaka. Mina kära vänner, tveka ej ty ni är på er rätta väg. Jag kommer från den högsta källan för att få säga er ett sanningens ord. Vi är ett kollektiv som arbetar med att få era medvetanden framåt. Ni är dock lite tröga kära jordbor. Vi skickar fram nya vägvisare för att underlätta ert arbete. Men återigen kommer tvekan. Se ej åt sidan, se ej vad alla andra gör, finn er egen vägvisare. De ljusarbetare som nu befinner sig hos er, som vill visa vägen, har kommit för er skull. Låt dem lysa upp ert inre, se ert eget inre ljus så kommer er egen unika väg att belysas.

 

Känn er inre styrka och trygghet när ni tar er fram. Låt ingen hindra er. Sprid ert budskap om upplysning så kommer ni att bli nya vägvisare. Ni alla ska vara era egna vägvisare, om detta ska ni aldrig tvivla. Vi ser arbetet som görs men vi ser också de krafter som försöker stoppa. Krafter med stor makt då ni fortfarande lyssnar på dessa. Allt är ännu inte genomskådat och så är ej heller syftet. Med era begränsande medvetanden, måste allt uppdagas i en takt för er att klara av att ta hand om. Många sanna ord har uttalats, många sanna ord har fallit i glömska då ni ännu inte var redo.

 

Öppna era hjärtan, ta emot kraften vi sänder er för att lättare följa hjärtats sanna röst. Öppna upp ert sinne, se möjligheterna som kommer. Våga tro på att ljuset skall segra. Mänskligheten är på väg in i en ny tid där ni alla finner er plats. En plats, en tillhörighet, där ni kan verka utifrån er själs visdom. Själens visdom som talar, som hjälper er på vägen. Själens visdom som öppnar hjärtat. Som hjälper er att vidareutvecklas. Att veta era egna unika möjligheter. Att inte begränsa. Vi ber er att inte tveka. Lyssna till hjärta och själ, låt ljuset lysa upp dig och din väg. Känn din kraft, gå framåt med bestämda steg.

 

Tack för att ni har lyssnat.

 

15 Dec 2016


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)