Det är häftigt med regressioner

För en tid sedan kom det en kvinna till mig för att göra en regression. Livet som kom upp var kraftfullt och tydligt. Det gav förklaringar på en del saker som kvinnan kunde känna igen sig i i detta livet. När jag tog henne tillbaka till här och nu var hon lite besviken för hon ville se fler liv. Snabbt accepterade hon min förklaring i att detta var stort nog för henne att ta hand om just nu. Eftersom kvinnan kände att regressionen startade läkande processer i henne, tog hon kontakt med mig för att komma tillbaka och få uppleva fler.

Vårt möte andra gången började med att vi pratade om det som hade hänt senast och att klienten var beredd på att se nya liv oavsett hur svåra och plågsamma de var. Det blev en upplevelse vill jag lova. Det började med ett liv där hon knappt hann dö förrän hon var inne i nästa kropp. Samma sak igen, hon hann knappt dö förrän hon var i nästa kropp. Efteråt berättade hon att när hon kom i kropp nummer fyra, ville hon inte mer. Då hade hon upplevt så många jobbiga saker att hon tyckte det räckte för en dag. Det har inte gått så lång tid sedan den senaste sessionen så jag vet ännu inte hur läkningen och effekten blir på lång sikt. Det jag däremot vet är att klienten direkt efteråt kände sig lätt och energisk. Häftigt!

Detta var en ny erfarenhet för mig, aldrig har jag varit med om något liknande. Att få vara med om detta är ett privilegium för mig som är så intresserad av meningen med livet. Hur själen lever vidare, hur vi kan läka våra själsliga sår genom att uppleva och släppa upp gamla liv i ljuset. Att inte låta gamla cellminnen tynga vårt liv just nu utan att vi ska få ha det bra.

3 Apr 2013


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)