Hur kan man veta om man har en gammal själ?

Följande text hittade jag hos min vän astrologen Wasam AL-Saifi och jag tycker att den är så bra att jag vill dela den med dig. Kanske ger den dig förståelse för varför livet är eller har varit som det har. Jag kan identifiera mig med allt och detta är inga nyheter för mig. Efterhand som dessa pusselbitar har fallit på plats för mig, har jag lärt mig att acceptera den jag är istället för att se mig själv som en konstig människa som inte är som alla andra. Kanske betyder det att jag har en gammal själ eller inte. Vem vet men teorin känns rätt för mig.

Vissa människor verkar vara klokare än vad deras ålder skulle tyda på och föredrar ofta att leva sitt liv tyst medan de observerar livet på avstånd. Dessa fridfulla, stabila människor anses ofta vara gamla själar. De tros ha fått sin syn på världen från de liv som de tidigare levt.

Gamla själar upplever livet annorlunda än dem runt omkring och skapar en känsla av frid och lugn i en kaotisk värld. Deras upplysta natur får dem att tänka och reagera annorlunda än resten av oss. Här är tecken på att du, eller någon du känner, kanske är en gammal själ.

Gamla själar har livslånga vänskaper

Ofta kan den gamla själen känna att de har lite gemensamt med människor i sin egen ålder. De verkar inte vara intresserade av de aktiviteter eller sysslor som de i deras åldersgrupp. Istället kommer den gamla själen att ha sällskap av ett fåtal personer som de kan relatera till. Gamla själar söker vänner som har en liknande energi.

Gamla själar följer sin egen väg

Den gamla själen verkar sällan göra vad som förväntas av dem. De verkar lägga litet värde i materialistisk strävan. De letar inte efter makt eller rikedom. I stället söker de eget självförverkligande och sann lycka. Dessa gamla själar är ofta andliga, förenade och jordnära.

Gamla själar anpassar sig lätt

Den gamla själen är en observatör och anpassar sig snabbt till nya situationer. De kan uppfatta sig själva som misförstådda och utstötta i detta liv. De är inte antisociala. Gamla själar är naturligt nyfikna. Denna nyfikenhet leder dem ofta till mer meningsfulla, mindre ytliga samtal. Om den gamla själen inte kan styra en konversation i en meningsfull riktning, kan de plötsligt avsluta konversationen och fortsätta med annat.

Gamla själar söker kunskap

Den gamla själen är intellektuell. För den gamla själen ger kunskap känslor av lycka och makt. Den gamla själen tycker om att analysera varje situation i ett försök att fortsätta att lära sig värdefulla livslärdomar. Den gamla själen behöver inte alltid ha rätt i sin tro. De njuter av att deras tankar och övertygelser utmanas av andra. Den gamla själen är andlig

Gamla själar letar kontinuerligt efter andlig upplysning. Detta betyder inte att de ägnar sig åt någon religion. Deras tro kan vara i linje med många gamla föreställningar och ritualer. De är på jakt efter traditioner och andliga kontakter som ger dem sann glädje.

Den gamla själen ser livet bortom nutiden Den gamla själen lever sitt liv okomplicerat av detaljerna kring nutiden. De ser livet som en serie konsekvenser av en serie handlingar. Istället för att fokusera på idag, tänker de längre fram än de som finns runt dem. Detta ger dem ett ovanligt perspektiv och förståelse för hur världen fungerar. Den gamla själens sinne är sällan rubbad av materialism eller fåfänga.

Om du känner igen dessa egenskaper hos dig själv, eller hos en vän eller familjemedlem, kan du eller de ha en gammal själ.

26 May 2018


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)