Kanaliserat budskap från Arcturus 200423

Budskap från Ra på Arcturus genom Camilla Nilsson 200419

 

Se med visdomens ögon. Låt dig inte förledas av andras tro och tyckande utan lita på din känsla och din instinkt. Ni är många själar som vandrar på den gemensamma vägen på er jord. Sida,vid sida, hand i hand, vandrar ni i gemenskap.

Fler och fler ansluter sig, förstår att vandringen på den gemensamma vägen kan underlätta livet, kan göra livet lättare att förstå. Lugnet och friden som nu infinner sig är otrolig. Detta lugn som visar vägen. Detta lugn som skapar gemenskap.

Stridsyxor som läggs ner för att de inte längre behövs. Varje människa som på detta sätt låter sitt inre visa vägen i en trygg vetskap om att allt är gudomligt omhändertaget. I er vandring öppnar ni upp så att ni alla, var och en , lyser och strålar det gudomliga ljuset. Ni alla var och en som tillåter det gudomliga ljuset strömma ner från källan.

I denna tid av gemenskap hjälper ni varandra att stiga i medvetande. Den på jorden så viktiga utveckling. Denna medvetandehöjning som ni talat om länge, det som ni kallat skiftet. Det stora kvantsprång ni tar när ni förenas. Skiftet som ni har väntat på och som ni varken visste när eller hur det skulle infinna sig. Att stoppa världen, länder, städer, människor som var svår att förutse för det mänskliga intellektet. Somliga har sett det komma men ingenting av denna omfattning går att förstå i hjärtat innan det händer.

Nu när det sker, är det många hjärtan som jublar och många som har jobbat för att hjälpa sina medmänniskor att stiga i medvetande får nu ytterligare hjälp och blir ännu viktigare än någonsin för att denna process ska kunna genomföras fullt ut. För att den nya tid som nu infunnit sig ska implementeras i var och en individs liv och därefter bli bestående.

Ni är många som har varit förberedda på detta genom att redan innan ha skapat stora förändringar i livet, som redan följer hjärtats väg. För er blir inte det som sker lika brutalt och krävande. Se detta som kvitto på vilket stort arbete ni redan gjort. Du som är omskakad, frustrerad, förvirrad. Låt dig ledas på den gemensamma vägen. Vet att du är gudomligt omhändertagen. Låt dig ledas i kärlek, med kärlek och för ett kärleksfullt liv.

Jag är Ra från Arcturus och med kärlek skänker jag dig hoppets ljus.

 

23 Apr 2020


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)