Kanaliserat budskap från Gudinnan Athena 190816

Genom Camilla Nilsson

Att se varandra i ögonen är att se vem du egentligen har framför dig. Ögonen som är själens spegel.
Genom ögonen kan du nå din medmänniskas inre.
Genom ögonen kan du se om du behöver uttrycka dig annorlunda för att den som lyssnar ska förstå.

Att se någon i ögonen kan verka vara intimt och somliga drar sig för att göra det, känner sig obekväma av olika anledningar men att se någon i ögonen skapar en samhörighet och förståelse. Det finns människor som uttrycker mycket genom sina ögon medan andra istället viker undan blicken. En rädsla för att visa sitt innersta eller en osäkerhet. Knyt an till ditt inre och låt dig använda detta verktyg. Det är en del av utvecklingen och vägen till den 5:e dimensionen då tankeöverföring blir sättet att kommunicera på.

Begreppet telepati är de flesta införstådda med vad det innebär men i ert intellektuella samhälle känns det avlägset för era hjärnor är så så dominerande i era liv. När det telepatiska tar över, går det inte att ha några hemligheter för varandra längre. Allt kommer att avslöjas. Genom att du i ditt varande går mot ett högre och högre medvetande, blir du också känsligare och känsligare för din omgivning och märker mer och mer hur informationen från dem som ligger nära dig i vibration automatiskt söker sig in i dig.

Att se varandra i ögonen är ett led i utvecklingen, som en del i att förstå hur telepati faktiskt fungerar. Ni människor på jorden har ett fantastiskt redskap i form av era fysiska kroppar, använd det redskapet. Genom att uttala det du fångar från någons inre, genom att se den i ögonen, övar du dessutom på att förstå det som kommer in.

En känsla har olika nyanser och upplevs olika av både den som förmedlar känslan och den som tar emot den. Kanske vet du med dig att du lätt förstärker någons känsla av irritation så att du istället tolkar känslan som ilska. Det är ett vanligt problem på jorden eftersom varje kropp och varje tolkning är unik.

Om du inte redan har börjat öva på att ta in information från någon genom att se den i ögonen så börja nu. Du underlättar därmed din uppstigning från 3D till 5D.

Med kärlek och omtanke, Gudinnan Athena

18 Aug 2019


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)