Kanaliserat budskap från Maria Magdalena 191213

Genom Camilla Nilsson 191213

Jag är Maria Magdalena och jag verkar i kärlek, för kärlek och för att hjälpa er människor att se verkligheten så som den är och inte så som ni tror att den är. Genom att stråla, lysa upp er väg, blir ni medvetna om den verklighet som råder på er jord.

 

Många av er har svårt för att se verkligheten och dess sanningar så som de är och väljer att blunda medans andra anstränger sig för att lyfta upp sanningarna till ljust. Så vilka sanningar undrar då vän av ordning? Jo det faktum att verkligheten på jorden till stor del inte är som ni tror. Det finns en dold agenda som har styrt och härskat över er världsordning i år efter år.

 

Från början handlade det om att inte låta människosläktet utvecklas i sitt medvetande och själ. Strama tyglar som drogs åt allt mer. Makthavare som vägrade bli ifrågasatta, nedplockade från de piedestaler de hade tagit sig upp på. Den människor som hade med sig ett högt medvetande från födseln skulle tystas ty deras ord fick ej spridas. Många fängslades och dödades för de sanningar som uttalades.

 

Det som händer på jorden nu är att den upplysta människan gör uppror. Den upplysta människan med ett medvetande som inte längre kan tystas. Sanningar kommer fram. Dessa sanningar som på vissa platser leder till revolutionsliknande uppror.

 

Du ska veta att din rösta är viktig oavsett om den ljuder högt eller lågt. De höga rösterna behövs, någon som uttalar sanningarna högt men vet att även du som arbetar i det tysta har en betydelsefull roll i detta ty du är med och sprider information till det kollektiva medvetandet. Det kollektiva medvetandet som förbinder mänskligheten.

 

Information som sprids via det kollektiva medvetandet är kraftfullt ty de människor som fångar denna information i sitt inre upplever det som en glödlampa som tänds och denna människa tror att informationen kommer från denna själv.

 

Höga röster talar till vissa människor men många väljer att stänga ögon och öron för att varken se eller höra. Så var medveten om att varje tanke du tänker för att sprida ljus och upplysning faktiskt landar i det kollektiva medvetandet. Ett alldeles ypperligt sätt att lyfta fram människan i ljuset igen.

 

Det är dags att belysa och lyfta fram de dolda manipulativa agendorna och börja lita på människans förmåga att hantera sitt eget liv. Det är dags att låta mänskligheten minnas vem de i själva verket är. Fyllda av ljus och kunskap som leder till en jord i harmoni.

 

Sida vid sida, hand i hand, vandrar jag med er på vägen fram. Den gyllene vägen mot fred och frihet. Så mina vänner, fortsätt att sprida ljuset, gå på den upplysta vägen och vet att varje handling, varje tanke är värdefull.

 

Med vördnad och tacksamhet, Maria Magdalena

14 Dec 2019


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)