Kanaliserat budskap från Saint Germain 181118

Jag har idag kommit för att tala med er om förändringsprocesserna som pågår på jorden i denna tid. Den utveckling som ni går igenom som stundvis kan upplevas som slitsam i den fysiska människokroppen. Dessa processer av förändring som påverkar er alla på olika sätt och som tvingar vissa av er att tänka om, se annorlunda på livet och på omgivningen. Ty det går inte att fortsätta som förut.

 

Samla dig du vackra människa. Samla dig. Var ett med dig själv i ditt ljus, i din kraft.

Du människa på jorden som så strävsamt vandrar på din väg framåt.

Jag ber dig att stanna upp för ett ögonblick. Stoppa tiden. Tiden som bara ni på jorden mäter för att ha kontroll. För att ni ännu ej lever i full tillit. Den tillit ni en gång hade men förlorade.

 

Stanna tiden och föreställ dig att tiden inte existerar.

Vad händer med dig då kära människa på jorden?

Vad händer med dig när du inte har tiden att falla tillbaka på?

Ditt liv som är format av tid. Allt planerande som tar form av tiden. Allt som måste göras innan det är för sent. Alla tidsgränser ni sätter för ert varande. Allt som måste ske inom givna tidsramar.

 

Ni kära människor som många gånger hindrar er från att leva av hänsyn till tiden. Förhindrar spontanitet. Ser till att ni måste göra saker innan det är för sent. De mallar som ni har skapat i ert varande.

 

Mallar som sätter regler för ert varande.

Mallar som somliga försöker leva utanför i en önskan om att gå sin egen väg men som så ofta stoppas på sin väg. Blir ifrågasatt av andra.

Mallarna handlar om att forma människan. Stoppa in människan i en fålla där den delvis har fråntagits sin fria vilja. När varje människa står i sin fålla kan den kontrolleras. Därför har ni svårt att hantera människor som inte följer mallen eller ska jag säga normen. Den människan blir på sitt sätt oförutsägbar och svårare att kontrollera.

 

För att människan ska bli fri, måste mallen släppas. Mallen som delvis begränsar den fria viljan. Mallen som delvis begränsar det fria tänkandet. Mallen är ett hinder som är nödvändigt att överbrygga för att människorna på jorden ska bli fria. Så vi hjälper er genom att befria er från upplevelsen av tiden.

 

När inte tiden spelar roll, inte har makten över ert varande, blir ni fria att skapa era egna liv. Fler och fler går nu den vägen. Fler och fler tillåter sig att släppa tidens bojor. Den begränsande tiden som delvis hindrar er att gå er egen väg. Följa er själs röst. Följa ert kall. När tiden släpps, förlorar makten över er, bjuder ni in er kreativitet. Kreativitet att forma ert liv så som det känns rätt för er och inte vad normen säger. Våga vara den du är, våga släpp normens begränsningar, våga gå din väg.

 

Jag är Saint Germain och jag sänder fridens ljus över er alla.

20 Nov 2018


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)