Kanaliserat budskap från Sananda 190716

Kanaliserat budskap från Jesus genom Camilla Nilsson 190716

 

Mina kära vänner.

Jag är Jesus, Sananda, som talar till er i denna transformerande tid.

Somliga av er går med en känsla av släpande steg. Som om ni inte riktigt orkar lyfta på fötterna. Detta är en känsla, en illusion, något som sker för att ni helt enkelt ska dra ner på tempot. Ge er tid till reflektion och för att kraftfulla energier ska kunna flytta in och ta plats i er. Dessa energier som inte bara höjer er vibration utan även läker på både cell- och DNA nivå.

Ni läks i ert varande. Ni läks för att bli mer kompletta som människor så att en tydlig kontakt med hjärtat kan upplevas. Som många av er vet, står hjärtat i fokus i er uppstigningsprocess. Att alla ska våga leva utifrån sitt hjärta utan att vara rädd. Rädd för att visa sitt inre. Rädd för att bli utnyttjad eller sviken. Det är många som går på er planet med hjärtan som är låsta. Många som längtar efter kärlek, gemenskap, samhörighet men som inte vågar öppna upp för kärleksenergin. Det finns ingen plan för någon som säger att någon ska leva utan kärlek. Många har blivit prövade i kärleksenergin liksom man kan bli prövad på många andra sätt men kom ihåg att detta har varit prövningar, inget att vara rädd för resten av livet.

Genom att våga vara och verka utifrån hjärtat så hjälper ni varandra i denna tid av uppstigning. Genom att vara förankrad vid moder Jords kristallnätverk sker ett givande och tagande genom att ni alla bidrar med er unika kärleksvibration. På detta sätt ger varje individ en vibration som kan höja någon annan och tar samtidigt emot en vibration för att själv bli upphöjd.

Ert arbete hjälper och lugnar moder Jords energier och hjälper henne i sin uppstigningsprocess. Se hur orolig hon blir när det är oroligt bland er människor. När mänskligheten hamnar i disharmoni, gör hon det samma. Det är oroligt på flera håll på er planet och dessa oroligheter yttrar sig ofta med fysiska oroligheter i jorden. Jordbävningar är ett sådant exempel. Så jag och mina galaktiska vänner vädjar till dig som läser detta meddelande:

Våga låta dig höjas i dina energier, våga vara i ditt hjärta, våga leva i ditt hjärtas kärleksenergi, våga leva i harmoni, våga lyssna på ditt hjärtas röst. Just du gör skillnad, kom ihåg det. Du gör skillnad inte bara för dig själv utan för tusentals andra, moder Jord icke att förglömma.

Jag älskar dig så.

Din vän Jesus, Sananda.

17 Jul 2019


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)