Kanaliserat budskap från St Germain februari 2021

Genom Camilla Nilsson

 

Jag är Saint Germain och jag ska idag tala om tiden.

 

Detta fenomen som enbart ni människor på jorden använder er utav.

Detta fenomen som nu och då spelar er ett spratt för att ni önskar ha kontroll.

Helt rätt att det i er nuvarande tredje dimension inte skulle fungera utan att göra tidsöverenskommelser men i er växling av densitet så löses tiden successivt upp.

 

Den löses upp för att hjälpa er ty tiden är ofta en levnadsbegränsande faktor. Tiden ni tänker, skapar rutor liksom ni förr hade filmrullar fyllda med rutor. Dessa rutor i ert inre är begränsande, fyrkantiga, oflexibla och platta. Ja, de är ytterst tillbakahållande, en tillbakadragande energi.

 

I er uppstigning, löses känslan för tid upp allt mer för att ni ska kunna leva i den femte dimensionens obegränsade, villkorslösa frihet. Detta är en anledning till att vi, jag och mina kollegor, talar om och förespråkar att ni ska få in känslan av frihet i era varande. Att inte följa kalenderns fyrkantiga uppbyggnad varje vaken stund så att ni har kvar möjligheten till spontanitet.

 

Denna spontanitet skapar mycket glädje och tillåter överraskningar. Vet att er frihet är en självklarhet i den femte dimensionens frekvens. Frihet i era varande, i ert sätt att leva och där allt kan skapas i ett synkroniserat livsflöde. Där alla lyssnar inåt och därmed kan låta det som ska ske ske. En betydligt svårare ekvation i den tredje dimensionens fyrkantighet.

 

Kom ihåg att när du går in i ditt frihetskännande tillstånd och låter livet flöda så tillåter du samtidigt mirakel att ske. Dessa mirakel som på ytan kan se små ut men som för en individ kan fylla ett helt hjärta. Så jag vill be dig att, i den mån du kan, leva i livets obegränsade flöde. Att hålla din fyrkantiga kalender öppen då och då för att bjuda in och låta livets mirakel att ske.

 

Med kärlek, din vän i samskapande.

Saint Germain

21 Feb 2021


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)