Kanaliserat från St Germain 201207

Via Camilla Nilsson 201207
Finns även att lyssna på på youtube. Klicka här för att komma dit.

 

Jag är St Germain och jag ska idag tala om illusionen. Illusionen är som en dröm ty den skapas av tankens kraft. Illusionen du lever i fysiskt i ditt vakna tillstånd existerar i många olika aspekter och nyanser. Alla skapade och formade utav varje individ. Det är därför som individer som bevittnat samma händelse kan återberätta på ett flertal olika sätt och det är också därför varje individ kan ändra sin berättelse efter en tid. Illusionen är individens verklighetsuppfattning och denna påverkas av en rad faktorer.

 

Till exempel:

  1. Individens förflutna och det den bär på i sitt bagage i form av erfarenheter och prövningar.

  2. Individens balans för stunden. Den inre balansen och måendet påverkas av hur verkligheten uppfattas. Det är också en anledning till att en återberättad upplevelse kan ändras. Ett nytt mående förändrar perspektivet.

  3. Den personliga utvecklingen är ytterst relevant för sammanhanget. Om individen är tränad till att se bortom sina egna upplevda begränsningar kan också individen återberätta upplevelsen i en version nära verklighetens version.

 

Människan tolkar och återberättar enligt sin version. Detta är ingen skillnad för de individer som har kontakt med sina vägledare så som nu sker i denna stund. Min kanal i detta nu hör mig, ser mig, känner mig och gör sin tolkning utifrån vad hon befinner sig i i detta nu.

 

Så då kommer jag till den mycket omdiskuterade frågan: Vad är illusion och vad är verklighet?

 

Allt är en illusion och allt är verklighet. Ni säger att det som syns inte finns. Jag, St Germain, till exempel som inte innehar en fysisk kropp just nu och därför anses tillhöra illusionen, en fantasi. Men när människan återberättar en händelse som inte matchar en annan persons återberättande av samma händelse, anses det att en ljuger. Se istället att det även i det fallet handlar om det inre seendet. Jag ser det jag vill se och jag gör min egen individuella tolkning. Lika mycket en illusion som jag, St Germain, eller så är jag lika mycket på riktigt som det ni kallar för fysisk upplevelse.

 

Allt sitter i betraktarens inre. Kom alltid ihåg det innan du dömer någon, kallar någon en lögnare. Kom ihåg att utfallet av en medmänniskas handling beror på hur du tar emot, vad du väljer att se eller höra. Ett ord som du kan uppfatta som illasinnat kanske inte alls var menat så utan det var din tolkning av det hela. På så sätt lever vi därmed alla uti illusionen för få människor har den absoluta renhet till att se och tolka verkligheten exakt som den är.

 

Illusionen innehåller ditt livs prövningar och dessa prövningar lättar när du i ditt inre kan se vad det i själva verket handlar om, vad det är i dig som reagerar. Så fortsätt med din utveckling, lite i taget och förstå att efter hand som du utvecklas så ändras också din syn på illusionen och du kommer närmare och närmare sanningen. Närmare och närmare inre frid och livsnjutning.

 

Se mig som en vän och låt mig vara en del av din verklighet.

Med värme, St Germain

11 Dec 2020


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)