Lärdomar

Jag försöker se meningen och få lärdomar av mycket som händer. Somligt får jag jobba mer med, annat lite mindre. Det jag får jobba mer med är händelser som kopplas till mina känslor. Ester och Jerry Hicks har kanaliserat ner något de kallar för Känsloskalan enligt Abrahams. Det är en lista i 22 punkter som börjar med de allra mest positiva känslorna som vi kan uppleva: Lycka, visshet, styrka, frihet, kärlek och uppskattning. Längst ner som de allra jobbigaste känslorna kommer fruktan (rädsla), sorg, depression, förtvivlan och maktlöshet.

Alla känslor måste finnas, även de vi upplever som jobbiga för annars kan vi ju inte uppskatta de där som är positiva. En negativ känsla är svartsjuka. Somliga är så hårt drabbade av den att de nästan kan bli uppäta av den, bli besatta. Det är verkligen en sjuka för den smittar av sig på offret. Svartsjuka är ingen stor känsla för mig. Den kommer ibland och då kan jag identifiera den och istället för att vara negativ för mig så blir den positiv för den påminner mig om kärleken jag känner för Patrik. Alltså tillåter jag inte det negativa att stanna så länge utan det blir positivt istället. Avund är en likadan känsla för mig. Den kan också komma och hälsa på ibland. När den gör det väljer jag att påminna mig själv om allt jag har istället för att vara avundsjuk på något jag saknar.

Att kunna ta hand om och sedan släppa negativa känslor är för mig en stor gåva. Anledningen är att negativa känslor som stannar för länge skapar bitterhet, man blir ett offer och martyr. I sin tur kan det leda till sjukdomar. Det negativa fastnar i auran och omgivningen påverkas.

Det finns känslor som påverkar oss mer negativt än andra. De genomsyrar och påverkar det bra i fel riktning. Ett exempel är känslan övergiven. Att bli lämnad, oavett orsaken kan vara otroligt dramatiskt för somliga. Likställ denna känslan, lämnad, med en hund. När du har identifierat känslan och hur negativt den påverkar dig kan du liksom på en hund sätta på känslan ett koppel. På det sättet tar du kontrollen över känslan. När den kommer kan du snabbt identifiera den och smärtan den tidigare har skapat lindras.

När en rädsla identifieras får vi möjlighet att växa.

Jordisk lycka, jordisk karriär och jordisk kärlek kan uppnås när vi får kontroll över våra känslor.

7 Mar 2013


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)