Meditation - Lär känna din energifrekvens

Denna meditation är kanaliserad för publicering på St Germain.se. Du kan även lyssna på på youtube genom att följa länken här.

 

Låt lugnet och stillheten infinna sig.

Spridas i hela din kropp.

Låt varje utandning få dig att känna som om du släppte något du burit på länge.

En tanke eller flera.

En känsla eller flera.

Mer och mer för varje andetag.

 

Du kan uppleva det som att din kropp blir lättare och lättare.

Kanske kan du känna det som att du blir tunnare, skirare.

Som om du var på väg in i en högre dimension, en dimension som är mindre massiv och kompakt i det fysiska.

 

En lätthet som gör att du lättare tonar in på ett högre frekvensband.

Ett frekvensband där du har släppt den tredje dimensionens bördor.

In i högre vibrationer där din existens blir mindre krävande och mer naturlig.

Ett frekvensområde där du lättare överskådar allt som är, får perspektiv på saker.

 

Rikta din uppmärksamhet inåt.

Bli medveten om din kropp.

Känn vibrationen, som energivågor, i din kropp.

Pulserande energi.

 

Bli nu medveten om din aura, det energifält som omger dig.

Bli medveten om din auras vibration, de energivågor som ger din aura kraft.

Lägg märke till om vibrationen du kände inom dig, möter vibrationen i din aura.

 

Om vibrationen i det inre och yttre är den samma så låt dig känna din kraft.

Var i din kraft.

Var ett med din kraft.

 

Om vibrationen inom dig inte är synkroniserad med din aura, ska du först känna efter vilken av dem som vibrerar snabbast.

Den högsta, snabbast vibrerande energifrekvensen ska sprida sig och ersätta den lägre.

 

Om din kropp vibrerar högre än din aura så sprider sig den vibrationen ut i din aura.

Om din aura vibrerar högre än din kropp, låter du aurans vibration ta sig in i din kropp.

 

När vibrationen i det inre och yttre är den samma så låt dig känna din kraft.

Var i din kraft.

Var ett med din kraft.

 

Känn in, känn efter så ofta du vill.

Lär dig känna din vibration.

Lär dig känna när du inte vibrerar i din fulla kraft, när kropp och aura är i otakt.

Lär dig känna din harmoni och disharmoni och vet att detta sättet kan hjälpa dig att bli hel, ett med dig själv.

 

Sitt och var i din kraft så länge du vill.

Andas.

Njut.

När du känner dig redo, återvänder du till den verklighet där du lever just nu.

Välkommen tillbaka!

17 Jan 2021


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)