Meditation - Låt dig läkas på cellnivå

Denna meditationen är kanaliserad och du kan även lyssna på den på Youtube genom att följa länken här.

 

Låt lugnet och stillheten infinna sig.

Spridas i hela din kropp.

 

Låt ditt medvetande expandera.

Ut i universum för att bli ett med alltet.

Ett med alltet för att bli hel.

 

När du låter alltet omsluta dig, kan du läkas på cellnivå.

Den nivå som är svår att nå på det jordsliga planet.

Dina celler, din cellstruktur, dina cellminnen som bär på mycket smärta.

Djupa och ytliga sår skapade av liv efter liv.

 

Så många jordsliga liv.

Så mycket smärta.

Så många prövningar.

 

Lämna det jordsliga planet för ett ögonblick och låt dig läkas i hela ditt varande.

På riktigt, en gång för alla.

 

Dina tankar, dina upplevelser på det jordsliga planet gör att celler kan gå från oläkta till läkta ty du skapar det med tankens kraft.

Så när du släpper dina smärtsamma minnen, kan läkning ske fullt ut.

 

Förstår du min vän?

Du måste låta dig läkas villkorslöst.

Så när du nu svävar ut i universum och låter dig omslutas av den allomfattande kärleken och alltets visdom, kan du läka och du blir du.

Du blir ett med ditt högre jag och kan lättare följa din själs eviga visdom och höra ditt hjärtas sanna röst.

 

Förstå att dina jordsliga prövningar kan läkas på djupet när du tillåter det att ske.

Men du måste vilja i hela ditt väsen för att det ska ske.

Minsta tvivel bromsar upp och stoppar läkningen.

Då kan läkta celler återigen bli oläkta.

Du hamnar tillbaka på ruta ett.

 

Se vinsten i att du låter dig läkas.

Våga släppa taget om det som håller dig tillbaka.

Våga se dig och de prövningar du har fått gå igenom som lärdomar.

Att inte ångra det du gjorde eller inte gjorde.

Att acceptera att det blev som det blev.

Men du behöver inte stanna i det resten av livet.

 

Låt dig läkas genom villkorslös kärlek från dig själv till dig själv.

Låt dig släppa taget om det som smärtar.

Låt dig släppa taget om ditt gamla jag.

Låt dig vara ett med alltet.

Låt dig omslutas av alltet.

 

 

Släpp taget om det som inte gynnar dig och låt dig läkas på cellnivå.

Se dina celler med dina inre ögon.

Se dem som små dioder som tänds i ditt inre när de läks.

Känn din inre glädje när det sker.

Låt dig vara nöjd med dig när du låter det ske.

 

Var ett med alltet så länge du vill.

Låt dig läka.

Andas.

Njut.

När du känner dig redo, återvänder du till den verklighet där du lever just nu.

 

Välkommen tillbaka!

14 Mar 2021


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)