Olika synsätt

Som jag skrivit här tidigare så håller jag på att utbilda mig till mindfulness instruktör. Utbildningen sträcker sig över åtta månader och när jag är färdig så kommer jag att kunna lära ut hur man lever i mindfulness. Att jag skulle gå den utbildningen fick jag till mig i höstas och jag lyssnade på mitt högre jag. Jag har än så länge inte bestämt hur jag ska använda utbildningen men svaret på den frågan kommer säkert till mig en vacker dag. Just nu fokuserar jag på lite annat, till exempel att jag har anmält mig som utställare till min första mässa. Jag kommer att sälja smycken där samt låta besökarna prova på healing och vägledning. Den senaste tiden har jag varit på en hel del föreläsningar samt gjort en del vägledningar och regressioner, vilka gett mig ännu mer kunskap om hur allt hänger ihop. Jag har fått så mycket fördjupad kunskap att jag nu känner att hjärnan börjar bli full. Jag har samlat på mig mycket nytt som måste sorteras och fackas in. Så många nya insikter att ta hand om.

Nyligen var det en man som berättade hur hans väninna hade ringt en dag och berättat om att hon hade en bitterhet i kroppen som störde henne. Hur hon hade köpt en vägledd meditation där hon med hjälp av änglarna skulle kunna befria sig ifrån sin bitterhet. Det hade inte hjälpt och därför ringde hon mannen som svarade att det inte finns någon snabb lösning på hennes problem, att hon borde genomgå åtta veckors programmet i mindfulness för att ändra sitt tankesätt. Den här mannen är högt utbildad inom psykologi och beteende vetenskap och utifrån det synsättet har han säkert rätt, men jag utifrån mitt synsätt har en annan åsikt. Jag tror att kvinnan inte var medveten varifrån bitterheten kom och jag är heller inte helt säker på att hon faktiskt skulle våga släppa taget om känslan. Fastän känslor kan vara negativa så är de något vi känner igen och även det kan vara svårt att släppa. I min tro handlar det om att hitta källan till det onda, se och acceptera det som har hänt för att sedan gå vidare. Kanske är en meditation med änglarna inte den enda lösningen men en del av den.

För att få till stånd en förändring krävs det att bli fri från sina ursäkter, beslutsamhet, vilja, mod, små steg, och framför allt att vara redo.

2 Jun 2013


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)